SGK

Ücretsiz İzinde Olan İşçi, Başka Yerde Çalışabilir mi?

Ücretsiz izin döneminde olan bir işçi, işveren tarafından izne ayrılıyorsa bu süre zarfından başka bir işte çalışmasında herhangi bir sorun olmayacaktır. 

Ücretsiz izin konusu iş kanununda düzenlenmiştir. İşverenin işçiyi ücretsiz izne ayırması söz konusu olabileceği gibi işçinin ücretsiz izne ayrılmayı talep etmesi de mümkündür. İşçi ile işveren arasında yapılacak anlaşmaya bağlı olan bu durumda ücretsiz izinde olan işçinin iş akdi askıda kabul edilmektedir.

İşçi, işveren tarafından ücretsiz izne ayrılıyorsa, bu tek taraflı bir durumsa eğer işçi başka bir iş yerinde çalışabilir. Hatta iş akdini feshedebilir ve işverenden kıdem tazminatı dahi talep edebilir. Fakat işçi, kendi isteği doğrultusunda ücretsiz izne ayrılmışsa durum daha farklıdır. İşçi bu süre zarfında başka bir işte çalışmaya başlamış ve bu durumdan işvereni haberdar etmemişse ücretsiz izin süresi boyunca başka bir yerde çalışamaz. 

İşçinin, işverenden habersiz ücretsiz izin süresince başka bir iş yerinde çalışması durumunda işverenin fesih hakkı doğmaktadır. Yani işveren, işçiyi tazminatsız bir şekilde haklı bir nedene dayanarak işten çıkarabilir. 

Ücretsiz İzin Döneminde Başka Bir Yerde Çalışmak

Yargıtay içtihatlarına göre ücretsiz izinde olan işçi başka bir yerde çalışması durumunda, işçinin bu davranışı doğruluk ve bağlılık kuralına aykırıdır. Bundan dolayı işveren haklı olarak tek taraflı, tazminatsız bir şekilde işçiyi çıkarabilir.

İşçi kendi rızası olmadan, işveren tarafından tek taraflı bir şekilde ücretsiz izne zorlanması durumunda ise işçinin yeni bir iş bulması, başka bir yerde işe başlaması doğruluk ve bağlılık ilkesine aykırılık olarak kabul edilemez. Aynı zamanda işçi, ücretsiz izin döneminde istifa etmek isterse edebilir. 

Ücretsiz izin döneminde, işçi yalnızca ücretsiz izinde olduğu süreyi kapsayacak şekilde geçici bir işte çalışırsa, sadakat borcuna aykırı davranmış sayılamaz. İşçi bu süre zarfında hayatını devam ettirmek için geçici bir işte çalışabilir. Bundan dolayı bu durum işveren için haklı bir fesih nedeni sayılamaz. Ücretsiz izin dönemi bittiğinde işçi, kendi işine devam ettiği sürece herhangi bir sorun olmayacaktır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu